Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου Επεξεργασία

déportée (fr)

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού Επεξεργασία

déportée (fr)