Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

déportée (fr)

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

déportée (fr)