Γαλλικά (fr) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

décharge (fr) θηλυκό