Σκοτικά γαελικά (gd) Επεξεργασία

  ΑριθμητικόΕπεξεργασία

dà fhichead is a deich (gd)