Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

crevice (en)

Συνώνυμα επεξεργασία