Ρουμανικά (ro) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

creion 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

creion (ro)