Επίθετο

επεξεργασία
  1. ευχάριστος άνθρωπος-τύπος
  2. καταδεκτικός