Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

concavity (en)

  1. η κοιλότητα (η ιδιότητα του κοίλου)
  2. η κοιλότητα (κοίλη επιφάνεια)
    a natural concavity in the ground - μια φυσική κοιλότητα του εδάφους