Γαλλικά (fr)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

communiqués (fr)