Ουσιαστικό

επεξεργασία

commissaire (fr) αρσενικό ή θηλυκό