Αγγλικά (en)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

(αθλητισμός)
ενικός αριθμός: co-driver (en)
πληθυντικός αριθμός: co-drivers (en)

  • συνοδηγός· καθοδηγός/καθοδηγητής/δρομολογητής/οδοπλοηγός και όχι απλά επιβάτης στην θέση του συνοδηγού