Ιταλικά (it) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

città 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

città (it)