Σλοβακικά (sk)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

chlieb (sk) αρσενικό