Τσεχικά (cs)Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

chléb 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

chléb (cs) αρσενικό