Γαλλικά (fr) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

chêne vert (fr) αρσενικό