Σκωτικά γαελικά (gd) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

cathair (gd)