καραμέλα

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

caramello (it)