Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

calcium (en)Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

calcium 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

calcium (fr) αρσενικό