Ρουμανικά (ro)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

cântar (ro) ουδέτερο