Ρουμανικά (ro) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

cântar (ro) ουδέτερο