Πολωνικά (pl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

bryła 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

bryła (pl) θηλυκό