Μαλτέζικα (mt) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

brunġiela (mt) θηλυκό