Σκοτικά γαελικά (gd) Επεξεργασία

  ΡήμαΕπεξεργασία

bruidhinn (gd)