Ολλανδικά (nl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

brug 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

brug (nl)