Πορτογαλικά (pt)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

brancos (pt)

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

brancos (pt)