Δανικά (da)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

brød (da) ουδέτερο