Σκοτικά γαελικά (gd) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

bràigh (gd) αρσενικό ή θηλυκό