Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

bowel (en) (συνήθως στον πληθυντικό bowels (en))