Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

bouzoukis (fr)