Ετυμολογία

επεξεργασία
bougnouliser < bougnoule + • Η Ετυμολογία χρειάζεται ανάπτυξη με τεκμηρίωση. Μπορείτε να βοηθήσετε;  

bougnouliser (fr)