Ρουμανικά (ro) Επεξεργασία

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

bolnav (ro) -bolnavă - bolnav