Ολλανδικά (nl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

bloedzuiger 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

bloedzuiger (nl)