Ίντο (io)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

biro (io)

---

Ιταλικά (it)Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

biro < από τον εφευρέτη του László József Bíró

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

biro (it)