Δανικά (da)Edit

  ΟυσιαστικόEdit

bil (da)Νορβηγικά (no) Edit

  ΟυσιαστικόEdit

bil (no)Σουηδικά (sv) Edit

  ΠροφοράEdit

bil 

  ΟυσιαστικόEdit

bil (sv)