Κροατικά (hr) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

berilij (hr)

Σλοβενικά (sl) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

berilij (sl)