Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

beholder (en)

  1. o παρατηρητής
  2. ένα μονόφθαλμο τέρας