Ολλανδικά (nl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

bedehuis 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

bedehuis (nl)