Δείτε επίσης: Becher

Βενετικά (vec) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

becher (vec)