Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

bean (en)

Ιρλανδικά γαελικά (ga) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

bean (ga)