Βρετονικά (br) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

barzhoniezh (br) θηλυκό