Ίντο (io) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

bagni (io)