Δείτε επίσης: BA

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

ba (ku)