Δανικά (da)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

bølge (da)

Νορβηγικά (no) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

bølge (no)