Σκωτικά γαελικά (gd) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

bàrdachd (gd) θηλυκό