Ίντο (io)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

avi (io)