Βενετικά (vec)Επεξεργασία

  ΡήμαΕπεξεργασία

averghe (vec)