Δανικά (da)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

atmosfære (da)

Νορβηγικά (no) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

atmosfære (no)