Ουσιαστικό

επεξεργασία

articol (ro)

  1. άρθρο (εφημερίδας, κλπ.)
    articol politic, economic - πολιτικό, οικονομικό άρθρο
  2. (γραμματική) άρθρο