Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

arsenic (en)Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

arsenic 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

arsenic (fr) αρσενικό, μόνο στον ενικό