Ίντο (io) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

arei (io)