Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

archéologiques (fr)