Σερβικά (sr) Επεξεργασία

  ΡήμαΕπεξεργασία

aplaudirati (sr)Σερβοκροατικά (sh)Επεξεργασία

  ΡήμαΕπεξεργασία

aplaudirati (sh)